Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larsnes skule
Tippen
6084 LARSNES
Org.nr 975277348
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 11,9 7,9 9,3 9,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,6 10,2 9,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,8 123,5 139,3 63,3 72,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 4,3 7,1 13,7 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 5,6 10,2 9,2 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 7,4 12,5 22,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 319 8 319 5 692 6 526 6 223
Undervisningstimer totalt per elev 122 132 73 81 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no