Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larsgården skole
Husafjellet 11
6009 ÅLESUND
Org.nr 974573466
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 13,4 13,3 16,0 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,3 13,6 11,5 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 49,6 50,7 51,1 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 25,9 26,1 21,9 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,4 13,9 11,7 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,4 17,4 13,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 561 9 561 9 561 11 485 11 856
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 54 64 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no