Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larsgården skole
Husafjellet 11
6009 ÅLESUND
Org.nr 974573466
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 13,3 16,0 16,5 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,6 11,5 11,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,6 50,7 51,1 50,9 53,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 26,1 21,9 21,2 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,9 11,7 11,2 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,4 13,6 14,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,8 93,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 561 9 561 11 485 11 856 12 692
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 64 67 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no