Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larkollen skole
Støtvigveien 59
1560 LARKOLLEN
Org.nr 975280764
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 14,7 15,1 14,8 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,2 10,3 10,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,6 75,6 46,3 86,7 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 13,4 19,5 10,7 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,5 10,4 10,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 14,0 12,7 12,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 90,8 87,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 350 9 856 9 815 9 786 7 638
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 72 71 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no