Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Larkollen skole
Støtvigveien 59
1560 LARKOLLEN
Org.nr 975280764
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rygge kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 13,0 14,7 15,1 14,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 12,7 11,2 10,3 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,8 65,6 75,6 46,3 86,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 16,8 13,4 19,5 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 12,7 11,5 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 16,6 14,0 12,7 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,8 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 609 8 350 9 856 9 815 9 786
Undervisningstimer totalt per elev 48 58 66 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no