Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lardal skole
Lågaveien 41
3275 SVARSTAD
Org.nr 975271366
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 19,8 26,5 30,3 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,3 12,5 11,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 38,6 57,5 53,1 70,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 25,6 18,2 17,7 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,4 11,8 11,6 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 19,4 13,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,3 16,8 14,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 98,7 96,7 100,0 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 12 388 12 893 15 922 18 415 17 442
Undervisningstimer totalt per elev 61 66 57 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no