Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lardal kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0728
Kun utgåtte skoler med adresse i Lardal kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 29,4 26,5 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,8 12,5 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 41,8 57,5 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 24,1 18,2 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,4 11,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 17,4 19,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,3 16,8 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 99,0 96,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 053 17 903 15 922 18 415
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 57 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no