Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langset skole
Dorrgutua 18
2092 MINNESUND
Org.nr 875272292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 10,8 13,6 17,1 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 16,0 13,3 10,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 67,7 85,9 47,8 36,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 20,7 14,1 20,2 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 16,2 13,6 10,9 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 19,8 16,6 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 100,0 82,9 84,5 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 598 6 973 9 183 11 449 11 721
Undervisningstimer totalt per elev 54 46 56 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no