Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langnes skole
Ørnevegen 4
9015 TROMSØ
Org.nr 986571108
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,3 37,5 39,0 40,0 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,4 12,5 12,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 221,7 213,2 213,4 110,0 91,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 5,5 5,2 9,5 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 17,9 16,7 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 20,5 20,2 19,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 873 21 390 22 686 22 887 22 963
Undervisningstimer totalt per elev 54 49 53 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no