Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langmyra skole
Langmyrvegen 60
6415 MOLDE
Org.nr 973994700
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 33,6 33,8 38,0 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,5 14,9 13,6 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,7 92,1 83,1 69,3 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 14,7 16,8 18,4 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,5 14,9 13,6 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,4 18,0 16,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 100,0 100,0 94,4 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 159 23 241 23 386 26 453 23 901
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 50 55 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no