Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langhus skole
Bøhlerveien 4
1405 LANGHUS
Org.nr 974593521
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 29,2 28,4 30,0 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,3 17,7 17,6 16,3 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,4 155,8 178,6 156,7 169,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,5 8,4 8,8 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,2 17,6 17,8 16,4 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 19,5 20,5 20,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 96,6 95,7 94,2 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 129 17 993 17 842 18 735 20 112
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 42 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no