Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langhus skole
Bøhlerveien 4
1405 LANGHUS
Org.nr 974593521
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,4 30,0 30,9 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 17,6 16,3 15,0 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,8 178,6 156,7 169,3 184,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 8,4 8,8 7,8 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 17,8 16,4 15,0 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 20,5 20,6 17,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 95,7 94,2 96,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 993 17 842 18 735 20 112 21 317
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 45 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no