Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langevåg skule
Bratthaugmyra 39
6030 LANGEVÅG
Org.nr 875277162
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 31,9 32,3 32,5 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,2 15,8 16,0 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 8 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 67,4 58,9 62,3 57,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 19,8 24,3 23,3 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,3 15,7 15,8 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,9 18,0 17,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 100,0 98,7 100,0 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 19 922 20 776 21 717 21 945 24 339
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 47 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no