Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langesund barneskole
Nustad Skolevei 9
3970 LANGESUND
Org.nr 975278271
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 23,0 27,9 31,9 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,7 11,4 10,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,5 91,3 97,0 92,9 57,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 13,4 10,7 10,1 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,7 11,5 10,3 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,5 16,0 14,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 100,0 95,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 798 15 252 18 807 21 661 19 790
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 65 72 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no