Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langestrand skole
Rosendalsgata 17
3264 LARVIK
Org.nr 974584611
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 11,8 12,0 10,6 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,4 14,2 14,0 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,2 92,9 125,7 112,2 111,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 13,0 9,4 10,8 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,3 14,3 14,1 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,5 17,2 16,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 819 7 372 7 410 6 850 6 209
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 52 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no