Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langenes skole
Langenesveien 230
4643 SØGNE
Org.nr 975271595
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Søgne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 20,4 20,0 20,7 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,4 14,7 13,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,6 64,9 83,4 60,9 41,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 19,9 14,4 17,7 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 15,5 14,7 13,1 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,9 17,2 15,4 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 454 12 666 12 184 12 688 12 428
Undervisningstimer totalt per elev 51 48 51 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no