Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langemyr skole
Østerhusmonen 15
4879 GRIMSTAD
Org.nr 974548879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 18,3 16,0 14,5 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 19 16 16 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1,8 1,8 1,6 1,8 1,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 103,6 103,6 103,1 112,9 144,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,7 2,6 2,6 2,3 3,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 2,7 2,3 2,7 1,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,6 85,3 73,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 305 11 305 8 968 9 291 9 386
Undervisningstimer totalt per elev 323 323 332 320 324
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no