Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langeland skule
Langelandsvegen 65
5412 STORD
Org.nr 974563487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 30,3 32,6 31,4 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,7 14,4 15,7 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 89,3 89,1 98,6 97,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 14,5 14,1 13,8 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,7 14,6 15,9 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 20,7 19,5 21,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 788 19 798 20 938 20 306 22 424
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 51 47 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no