Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langeland skole
Øvre Langelandsveg 65
2214 KONGSVINGER
Org.nr 974576058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 32,9 31,4 31,1 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,6 13,0 12,8 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,2 57,5 63,9 45,6 61,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 19,5 19,1 26,0 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,6 13,1 12,8 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,1 14,8 15,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 98,0 97,3 97,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 556 21 711 21 711 21 379 18 062
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 57 58 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no