Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langeland skole
Øvre Langelandsveg 65
2214 KONGSVINGER
Org.nr 974576058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 31,4 31,1 26,2 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,0 12,8 14,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 8 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,5 63,9 45,6 61,7 61,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 19,1 26,0 22,3 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,1 12,8 14,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,8 15,0 19,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 97,3 97,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 711 21 711 21 379 18 062 19 472
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 58 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no