Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Langangen skole
Lysåsvegen 7
3947 LANGANGEN
Org.nr 975277917
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 6,2 6,2 5,3 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 13,3 12,7 12,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,7 128,8 122,0 98,4 125,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 9,5 9,5 11,8 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 13,6 13,3 13,5 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 15,3 16,1 15,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 080 4 237 4 199 3 591 3 715
Undervisningstimer totalt per elev 73 56 58 58 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no