Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landvik skole
Gjærbrøndveien 250
4886 GRIMSTAD
Org.nr 974548771
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 685
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no