Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landvik skole
Gjærbrøndveien 250
4886 GRIMSTAD
Org.nr 974548771
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Landvik skole 29,2 29,5 29,9 29,3 29,7
Grimstad kommune 246,7 250,9 253,6 252,6 260,1
Aust-Agder fylke 1 250,1 1 254,8 1 286,5 1 311,5 1 317,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Landvik skole 16,5 16,3 16,1 16,5 16,8
Grimstad kommune 13,0 13,2 12,8 12,8 12,5
Aust-Agder fylke 12,5 12,5 12,4 12,1 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Landvik skole 10 10 11 12 13
Grimstad kommune 66 65 64 71 79
Aust-Agder fylke 254 270 268 292 293
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Landvik skole 44,7 45,6 40,1 37,5 35,4
Grimstad kommune 43,6 44,8 44,2 40,2 36,8
Aust-Agder fylke 54,6 51,2 52,2 47,9 48,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Landvik skole 33,1 32,4 36,4 39,2 42,5
Grimstad kommune 26,7 25,9 25,4 28,1 30,2
Aust-Agder fylke 20,3 21,5 20,9 22,3 22,3
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Landvik skole 16,3 16,2 16,2 16,6 16,9
Grimstad kommune 14,1 14,1 13,6 13,7 13,2
Aust-Agder fylke 13,3 13,5 13,4 13,1 13,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Landvik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grimstad kommune 14,9 15,3 15,6 15,3 14,9
Aust-Agder fylke 14,8 14,4 14,2 13,9 14,2
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Landvik skole 19,4 18,9 20,5 19,5 19,2
Grimstad kommune 18,3 18,5 17,8 18,0 17,6
Aust-Agder fylke 16,4 16,7 16,5 15,9 16,0
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Landvik skole 18,8
Grimstad kommune 16,0
Aust-Agder fylke 14,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Landvik skole 19,7
Grimstad kommune 17,6
Aust-Agder fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Landvik skole 0,0
Grimstad kommune 19,9
Aust-Agder fylke 17,2
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Landvik skole 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Grimstad kommune 99,5 98,0 97,3 96,8 96,6
Aust-Agder fylke 99,3 98,2 97,4 97,6 97,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Landvik skole 19 494 19 741 20 074 19 373 19 685
Grimstad kommune 156 517 157 333 158 528 158 927 165 645
Aust-Agder fylke 786 204 787 783 808 347 825 782 833 200
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Landvik skole 45 45 46 45 44
Grimstad kommune 55 54 56 56 57
Aust-Agder fylke 57 57 58 59 59
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no