Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landvik skole
Gjærbrøndveien 250
4886 GRIMSTAD
Org.nr 974548771
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 29,5 29,9 29,3 29,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,3 16,1 16,5 16,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 11 12 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,7 45,6 40,1 37,5 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,1 32,4 36,4 39,2 42,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,2 16,2 16,6 16,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 18,9 20,5 19,5 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 494 19 741 20 074 19 373 19 685
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 46 45 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no