Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landro skule
Landrovegen 250
5363 ÅGOTNES
Org.nr 975287750
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 18,2 20,8 21,0 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 11,1 13,7 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 48,5 48,9 52,6 54,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 22,3 20,4 23,0 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,7 11,3 14,0 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,7 14,6 18,0 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,8 97,7 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 299 11 818 13 862 13 755 13 584
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 67 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no