Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landøya ungdomsskole
Landøyveien 16
1394 NESBRU
Org.nr 974578352
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 26,9 27,5 30,8 31,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,0 12,8 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 185,5 145,1 171,9 527,0 119,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 7,6 6,5 2,0 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,4 17,3 17,1 16,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,0 21,1 20,9 20,4 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 22,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 95,6 97,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 376 14 957 15 685 17 856 18 012
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 51 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no