Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landøya ungdomsskole
Landøyveien 16
1394 NESBRU
Org.nr 974578352
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 24,9 26,9 27,5 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,8 13,0 12,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 220,9 185,5 145,1 171,9 527,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 6,1 7,6 6,5 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 18,4 17,3 17,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 26,0 21,1 20,9 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 93,8 95,6 97,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 007 13 376 14 957 15 685 17 856
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 51 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no