Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lande barneskole
Triangelveien 5
1710 SARPSBORG
Org.nr 975280683
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 36,9 37,7 39,3 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 14,9 14,5 13,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 80,5 90,5 68,0 72,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 17,1 14,8 18,7 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 15,0 14,5 13,7 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,2 17,7 16,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 99,2 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 074 25 279 25 851 27 120 26 377
Undervisningstimer totalt per elev 45 50 51 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no