Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Landås skole
Landåsveien 33b
5097 BERGEN
Org.nr 974737868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 33,1 37,4 37,8 42,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,8 13,1 13,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 9 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,2 55,9 51,2 53,2 61,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 23,5 23,3 22,8 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,4 13,8 13,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 3,5 3,3 3,3 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 21,1 18,4 17,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 503 21 595 24 998 25 867 28 869
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 56 56 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no