Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Land Montessoriskole (privat)
Landåsvegen 709
2861 LANDÅSBYGDA
Org.nr 992962879
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Landåsbygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 5,6 6,1 6,1 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,5 5,7 6,0 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,7 20,4 13,9 14,6 11,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 34,2 39,3 39,5 37,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,4 6,5 6,6 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,3 8,3 9,2 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,4 32,7 77,0 49,9 47,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 241 3 867 4 256 4 343 4 438
Undervisningstimer totalt per elev 93 99 129 124 171
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no