Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lampeland skole (UTGÅTT)
3623 LAMPELAND
Org.nr 975285146
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 14,2 14,5 13,1 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 10,4 9,5 9,8 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 67,4 66,3 78,4 85,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 13,6 13,3 11,7 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,0 9,1 9,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 12,7 11,8 11,7 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 448 9 288 9 988 9 101 8 609
Undervisningstimer totalt per elev 60 71 78 76 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no