Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lambertseter skole
Langbølgen 22
1155 OSLO
Org.nr 974589931
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,6 43,9 44,6 45,8 51,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,6 16,0 15,8 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 5 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,3 111,3 127,2 66,7 83,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 13,1 11,4 21,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,5 19,4 18,7 18,2 17,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 17,5 16,9 17,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 22,2 21,1 20,5 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 97,7 100,0 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 774 27 492 29 137 29 986 32 186
Undervisningstimer totalt per elev 43 43 45 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no