Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lambertseter skole
Langbølgen 22
1155 OSLO
Org.nr 974589931
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,9 44,6 45,8 51,5 54,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,0 15,8 15,2 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 10 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,3 127,2 66,7 83,2 88,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 11,4 21,7 16,0 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,4 18,7 18,2 17,2 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,9 17,7 18,2 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 21,1 20,5 20,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,5 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 100,0 94,7 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 27 492 29 137 29 986 32 186 34 702
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 45 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no