Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lamarka skole
Rogneveien 14
8403 SORTLAND
Org.nr 979129637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lamarka skole 22,5 24,0 24,9 23,0 22,0
Sortland - Suortá kommune 131,3 138,8 136,9 138,8 136,2
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lamarka skole 11,9 10,8 10,3 10,7 10,9
Sortland - Suortá kommune 11,1 10,0 10,0 9,9 10,2
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lamarka skole 4 5 4 5 6
Sortland - Suortá kommune 29 29 27 32 31
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lamarka skole 55,8 48,8 51,8 42,9 37,4
Sortland - Suortá kommune 44,0 43,2 45,2 38,2 39,7
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lamarka skole 19,1 19,8 17,8 22,7 26,5
Sortland - Suortá kommune 22,2 20,8 19,9 23,3 23,0
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lamarka skole 11,9 11,0 10,5 11,0 11,3
Sortland - Suortá kommune 11,5 11,1 10,9 11,1 11,2
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lamarka skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sortland - Suortá kommune 13,9 11,2 11,6 11,1 11,9
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lamarka skole 15,0 14,1 13,3 13,8 17,2
Sortland - Suortá kommune 15,2 14,0 14,1 14,5 15,0
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lamarka skole 13,2 15,4
Sortland - Suortá kommune 13,0 14,5
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lamarka skole 14,6 19,5
Sortland - Suortá kommune 14,5 13,6
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lamarka skole 0,0 0,0
Sortland - Suortá kommune 16,8 17,2
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lamarka skole 96,2 92,6 92,5 95,2 95,1
Sortland - Suortá kommune 89,7 87,9 86,5 88,9 92,8
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lamarka skole 14 972 15 970 16 574 15 577 14 780
Sortland - Suortá kommune 82 305 88 869 87 646 88 366 86 622
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lamarka skole 62 69 72 70 68
Sortland - Suortá kommune 64 71 71 72 70
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no