Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lamarka skole
Rogneveien 14
8403 SORTLAND
Org.nr 979129637
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 24,0 24,9 23,0 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,8 10,3 10,7 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 48,8 51,8 42,9 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 19,8 17,8 22,7 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,0 10,5 11,0 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,1 13,3 13,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 92,6 92,5 95,2 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 972 15 970 16 574 15 577 14 780
Undervisningstimer totalt per elev 62 69 72 70 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no