Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lalm skule
Skulevegen 4
2682 LALM
Org.nr 975274535
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 5,6 7,3 7,4 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 9,1 8,9 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,0 35,6 39,9 45,9 41,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 28,7 21,7 18,1 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,3 9,3 9,1 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,5 10,3 10,1 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 023 3 914 5 163 5 163 5 163
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 82 83 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no