Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laksvatn oppvekstsenter - Avd skole
Svartbergveien 3
9042 LAKSVATN
Org.nr 974058804
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Balsfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,8 10,4 10,3 9,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 4,6 5,6 5,4 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,9 42,0 41,5 39,1 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 10,2 12,5 12,9 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 5,3 6,3 5,7 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,0 4,7 5,5 6,4 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 6,1 7,3 7,4 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 100,0 99,9 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 447 8 447 6 884 6 876 5 798
Undervisningstimer totalt per elev 146 154 127 132 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no