Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Laksvatn Oppvekstsenter - Avd skole
Svartbergveien 3
9042 LAKSVATN
Org.nr 974058804
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Balsfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 12,8 12,8 10,4 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 4,9 4,6 5,6 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,5 27,9 42,0 41,5 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 16,2 10,2 12,5 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 5,4 5,3 6,3 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 5,0 4,7 5,5 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,8 6,2 6,1 7,3 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 97,8 100,0 99,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 862 8 447 8 447 6 884 6 876
Undervisningstimer totalt per elev 154 146 154 127 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no