Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakselvbukt skole
Lakselvbuktvegen 600
9042 LAKSVATN
Org.nr 974566370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 783
Undervisningstimer totalt per elev 155
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no