Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakselvbukt skole
Lakselvbuktvegen 600
9042 LAKSVATN
Org.nr 974566370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lakselvbukt skole 4,8 5,4 5,1 4,7 4,6
Tromsø kommune 743,4 746,7 753,7 781,3 816,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lakselvbukt skole 6,8 6,0 4,6 4,6 4,5
Tromsø kommune 12,4 12,5 12,4 11,9 11,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lakselvbukt skole 0 0 0 0 0
Tromsø kommune 80 91 98 106 104
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lakselvbukt skole 414,3 187,5 0,0 400,0 45,0
Tromsø kommune 104,6 92,9 86,9 80,0 80,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lakselvbukt skole 1,5 3,0 0,0 1,1 8,7
Tromsø kommune 10,8 12,2 12,9 13,5 12,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lakselvbukt skole 6,9 4,8 5,4 5,1 6,2
Tromsø kommune 13,4 13,3 13,5 13,0 12,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lakselvbukt skole 8,9 10,6 4,4 4,9 3,9
Tromsø kommune 14,3 15,2 14,4 14,0 14,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lakselvbukt skole 8,6 7,7 7,2 5,1 8,2
Tromsø kommune 17,9 18,0 18,0 17,3 16,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lakselvbukt skole 6,5 0,0
Tromsø kommune 15,4 14,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lakselvbukt skole 4,1 4,0
Tromsø kommune 17,6 15,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lakselvbukt skole 4,9 5,2
Tromsø kommune 19,9 19,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lakselvbukt skole 100,0 81,5 92,9 87,9 100,0
Tromsø kommune 97,9 97,3 97,1 98,0 97,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lakselvbukt skole 2 993 3 540 3 424 3 118 2 783
Tromsø kommune 480 316 484 487 488 034 506 636 507 761
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lakselvbukt skole 103 118 156 156 155
Tromsø kommune 57 57 58 60 61
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no