Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakselvbukt skole
Lakselvbuktvegen 600
9042 LAKSVATN
Org.nr 974566370
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,4 5,1 4,7 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,0 4,6 4,6 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 414,3 187,5 0,0 400,0 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 3,0 0,0 1,1 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 4,8 5,4 5,1 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 10,6 4,4 4,9 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 7,7 7,2 5,1 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,1 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,9 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,5 92,9 87,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 993 3 540 3 424 3 118 2 783
Undervisningstimer totalt per elev 103 118 156 156 155
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no