Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakselv ungdomsskole
Kirkeveien 26
9700 LAKSELV
Org.nr 975290441
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,6 19,2 19,2 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 6,6 7,3 6,5 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 98,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 9,0 10,0 9,0 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,8 12,8 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7 12,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 87,6 93,5 89,8 83,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 704 12 982 10 824 11 229 11 021
Undervisningstimer totalt per elev 89 99 90 101 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no