Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakselv barneskole
Skoleveien
9700 LAKSELV
Org.nr 975280101
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 60,4 37,0 34,5 35,4 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,2 7,9 7,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,7 69,9 67,5 52,9 49,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 9,4 10,6 13,6 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 7,6 8,1 8,2 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 10,9 11,2 10,4 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 91,3 90,7 77,4 78,3
Lærertimer som gis til undervisning 39 031 24 999 23 227 23 803 22 488
Undervisningstimer totalt per elev 105 102 94 93 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no