Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakkegata skole
Lakkegata 79
0562 OSLO
Org.nr 974589923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,8 32,7 29,8 35,3 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,2 14,1 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 6 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 218,3 70,4 101,6 125,1 93,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 16,8 12,7 9,5 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,2 15,2 13,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,6 20,5 19,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,2 97,7 98,6 100,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 370 21 753 20 235 23 579 25 413
Undervisningstimer totalt per elev 61 56 52 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no