Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lakkegata skole
Lakkegata 79
0562 OSLO
Org.nr 974589923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,7 29,8 35,3 36,9 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,1 13,2 12,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 101,6 125,1 93,3 95,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 12,7 9,5 12,5 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,2 13,9 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 20,5 19,5 16,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 98,6 100,0 96,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 753 20 235 23 579 25 413 27 528
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 56 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no