Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærlinger Barn og Ungdom
Sam Eydes Plass 2
4836 ARENDAL
Org.nr 998601460
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 415,6 429,3 432,2 433,8 443,1
Agder fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 13,3 13,0 12,7 12,9 12,6
Agder fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 97 104 108 92 94
Agder fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 50,4 48,0 45,5 54,6 53,5
Agder fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 23,3 24,1 25,0 21,2 21,2
Agder fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 14,9 14,5 14,0 14,5 13,8
Agder fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 14,2 14,3 13,9 13,8 14,3
Agder fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 17,8 17,3 16,3 16,7 16,3
Agder fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 16,3 15,0
Agder fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 17,5 17,2
Agder fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 16,4 17,1
Agder fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 98,4 96,8 97,7 97,4 98,0
Agder fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 260 675 271 943 275 488 275 937 284 201
Agder fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lærlinger Barn og Ungdom
Arendal kommune 53 55 56 55 57
Agder fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no