Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdalsøyri skule
Skulevegen 11
6887 LÆRDAL
Org.nr 975289303
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lærdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 18,9 23,3 20,5 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,5 11,1 12,0 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 88,1 73,2 77,7 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 11,1 13,0 13,5 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,9 11,1 12,6 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 16,6 15,1 14,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 15,3 15,4 16,7 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,1 89,6 81,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 541 11 370 14 138 12 764 13 610
Undervisningstimer totalt per elev 69 61 64 59 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no