Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 660
Undervisningstimer totalt per elev 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no