Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 28,8 28,1 25,3 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,8 10,1 10,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,6 59,8 54,1 55,3 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 14,2 16,0 16,9 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 8,9 9,7 10,5 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 16,6 15,1 14,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 12,6 13,9 15,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 99,1 88,0 91,6 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 780 18 039 17 234 15 814 16 660
Undervisningstimer totalt per elev 81 74 71 67 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no