Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lærdal kommune 32,1 28,8 28,1 25,3 26,3
Vestland fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Lærdal kommune 8,9 9,8 10,1 10,7 9,6
Vestland fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lærdal kommune 5 4 5 4 4
Vestland fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lærdal kommune 53,6 59,8 54,1 55,3 54,0
Vestland fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lærdal kommune 14,2 14,2 16,0 16,9 15,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lærdal kommune 8,1 8,9 9,7 10,5 10,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lærdal kommune 14,7 16,6 15,1 14,9 12,1
Vestland fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærdal kommune 11,2 12,6 13,9 15,0 14,4
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lærdal kommune 13,7 13,3
Vestland fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lærdal kommune 13,6 13,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lærdal kommune 17,9 16,2
Vestland fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lærdal kommune 98,0 99,1 88,0 91,6 84,9
Vestland fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Lærdal kommune 19 780 18 039 17 234 15 814 16 660
Vestland fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Lærdal kommune 81 74 71 67 74
Vestland fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no