Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Borgund skule 3,8 3,9 4,8 4,7 4,7
Lærdalsøyri skule 21,5 18,9 23,3 20,5 21,7
Oppvekst Ljøsne (utgått) 6,8 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Borgund skule 5,6 5,0 5,5 4,9 4,6
Lærdalsøyri skule 10,3 11,5 11,1 12,0 10,7
Oppvekst Ljøsne (utgått) 6,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Borgund skule 1 1 1 1 1
Lærdalsøyri skule 2 2 3 3 3
Oppvekst Ljøsne (utgått) 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Borgund skule 15,6 13,3 15,4 13,4 16,5
Lærdalsøyri skule 88,0 88,1 73,2 77,7 68,2
Oppvekst Ljøsne (utgått) 34,7 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Borgund skule 33,6 35,0 31,2 31,6 24,7
Lærdalsøyri skule 9,7 11,1 13,0 13,5 13,9
Oppvekst Ljøsne (utgått) 17,8 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Borgund skule 5,7 5,0 5,5 4,9 4,7
Lærdalsøyri skule 9,7 10,9 11,1 12,6 11,9
Oppvekst Ljøsne (utgått) 6,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Borgund skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærdalsøyri skule 14,7 16,6 15,1 14,9 12,1
Oppvekst Ljøsne (utgått) 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Borgund skule 7,0 6,2 7,0 6,7 6,2
Lærdalsøyri skule 13,1 15,3 15,4 16,7 16,2
Oppvekst Ljøsne (utgått) 7,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Borgund skule 10,1 7,7
Lærdalsøyri skule 14,5 14,9
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Borgund skule 4,9 5,1
Lærdalsøyri skule 18,2 17,7
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Borgund skule 0,0 0,0
Lærdalsøyri skule 17,9 16,2
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Borgund skule 100,0 100,0 87,7 100,0 100,0
Lærdalsøyri skule 100,0 100,0 88,1 89,6 81,5
Oppvekst Ljøsne (utgått) 91,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Borgund skule 2 641 2 679 3 096 3 050 3 050
Lærdalsøyri skule 12 541 11 370 14 138 12 764 13 610
Oppvekst Ljøsne (utgått) 4 598 3 990
Undervisningstimer totalt per elev
Borgund skule 132 149 135 153 161
Lærdalsøyri skule 69 61 64 59 66
Oppvekst Ljøsne (utgått) 109 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no