Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 1422
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 32,1 28,8 28,1 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,9 9,8 10,1 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,8 53,6 59,8 54,1 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 14,2 14,2 16,0 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,1 8,9 9,7 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 14,7 16,6 15,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,2 12,6 13,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,0 99,1 88,0 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 593 19 780 18 039 17 234 15 814
Undervisningstimer totalt per elev 76 81 74 71 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no