Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lægreid skule
Skulevegen 4
5783 EIDFJORD
Org.nr 974068192
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Eidfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 16,9 16,3 16,3 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 6,3 6,7 6,7 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,8 22,2 22,0 31,4 23,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 25,8 27,6 19,1 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 7,5 8,1 7,7 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,4 6,3 6,7 7,4 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 8,8 9,7 9,6 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,4 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,7 93,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 041 10 921 10 391 10 391 10 918
Undervisningstimer totalt per elev 123 113 105 106 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no