Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lade skole
Ladehammerveien 45
7040 TRONDHEIM
Org.nr 975278921
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,1 37,4 37,5 38,5 42,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 15,7 16,5 16,2 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,5 105,2 110,4 156,1 151,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,0 13,0 9,1 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 17,8 18,0 17,0 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,4 15,8 18,4 19,4 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 18,3 19,5 19,2 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 428 23 062 23 417 24 215 27 010
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 43 44 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no