Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lånke skole
Hell
7517 HELL
Org.nr 975279545
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 28,1 26,8 26,3 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,8 14,8 15,4 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 81,3 57,8 63,5 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 13,9 22,4 21,4 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,7 14,8 15,5 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,8 18,5 18,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 062 18 342 17 320 17 194 18 392
Undervisningstimer totalt per elev 54 58 50 48 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no