Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Låby skole
Likollveien 29
1781 HALDEN
Org.nr 974591421
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 25,0 23,4 25,1 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,1 14,0 13,5 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 45,8 52,4 40,4 44,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 25,2 23,8 29,7 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,0 14,0 13,5 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,5 17,0 16,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 95,7 100,0 100,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 876 16 354 15 413 16 471 16 060
Undervisningstimer totalt per elev 54 57 53 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no