Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kyrkjevollen skole
Kamskjellveien 2
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974611147
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 27,7 25,9 28,5 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,9 15,4 14,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,1 64,0 106,4 67,8 78,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 20,1 12,7 18,4 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 14,8 15,4 14,4 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,0 17,1 16,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 95,8 97,8 91,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 138 17 700 16 771 18 316 18 555
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 48 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no